A honlapon található információk nem tekinthetőek hivatalos ajánlattételnek, kifejezetten tájékoztató jelleggel készültek. A itt szereplő adatok teljességéért, pontosságáért Albert Péter E.V. felelősséget nem vállal. Nem tartozik továbbá felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy, egyéb hasonló okból kifolyólag származnak. Minden itt közölt információ megváltoztatása, visszavonása vagy aktualizálása minden előzetes értesítés nélkül is lehetséges. Ezen weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a szerzői jogok birtokosainak erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Albert Péter E.V. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Albert Péter E.V.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt nyilvántartsa és kezelje. Albert Péter E.V. a regisztrált felhasználói által megadott adatokat titokként kezeli. Albert Péter E.V. által üzemeltetett www.alpepc.hu címen elérhető portál oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás

Jelen, cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás a cookie-k alkalmazási szabályait rögzíti a Albert Péter E.V. (székhely: 6724 Szeged, Hétvezér u. 62. ; nyilv.szám: 12963544; adószám: 65065574-1-26; a továbbiakban: „Adatkezelő”) tulajdonában lévő és az általa üzemeltetett www.alpepc.hu honlapon. Jelen cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatót kiegészíti a Albert Péter E.V. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója.

Az Adatkezelő vállalati portálján a cookie-k és hasonló eszközöket (a továbbiakban: cookie-k) a teljesítmény javítására és a felhasználói élmény fokozására szolgálnak. A jelen tájékoztató részletesen leírja a cookie-kat és megfelelésüket a hatályos jogszabályi előírásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek.

Az Adatkezelő jogosult bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztatni a jelen cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatót, tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályok esetleges módosítására. A tájékoztató jelen verziója
2019. február 1. napjától hatályos.

A cookie-k leírása

A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyeket egy honlap az Ön számítógépén vagy mobil eszközén ment el, amikor Ön először belép a webhelyre vagy oldalra. Amikor később visszalátogat, a cookie-k segítségével az adott webhely vagy egy harmadik fél webhelye felismeri az Ön eszközét. A jelen tájékozatóban a „cookie” elnevezéssel azokra a fájlokra utalunk, amelyek ily módon gyűjtenek információkat.
Jellemzően arra használják a cookie-kat, hogy azok rögzítsék az Ön által bevitt adatokat, így elkerülhető, hogy a legközelebbi látogatása során elölről kelljen kezdeni az adatbevitelt. Ezenkívül az Adatkezelő a cookie-kat a honlap teljesítményének mérésére is használja.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K
Az Adatkezelő az alábbi funkciókra használható cookie-kat tárolja:

1. Alapvető cookie-k
Egyes cookie-k elengedhetetlenek a webhelyünk működéséhez. Például egyes cookie-k lehetővé teszik a feliratkozók azonosítását, és biztosítják a hozzáférést a csak feliratkozóknak szóló oldalakhoz. Ha a feliratkozó a cookie-k letiltását választja, nem férhet hozzá az összes tartalomhoz, amelyhez egyébként feliratkozóként jogosult lenne hozzáférni.

2. Teljesítménycookie-k
Cookie-kat használunk annak elemzésére, hogy látogatóink miként használják a webhelyeinket, illetve hogy ellenőrizzük a webhely teljesítményét. Ezáltal minőségi felhasználói élményt biztosítunk kínálatunk testre szabása révén, illetve az esetlegesen felmerülő problémák gyors felismerésével és megoldásával. Így teljesítménycookie-kat használhatunk annak nyomon követésére, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek, vagy hogy melyik a leghatékonyabb módszer az oldalak összekapcsolására. Segítségükkel határozzuk meg továbbá, hogy egyes oldalakon miért jelennek meg hibaüzenetek.

3. Funkcionalitási cookie-k
A funkcionalitási cookie-k teszik lehetővé az Ön beállításainak megjegyzését. Ezért a cookie-knak köszönhetően nem kell minden alkalommal beírnia a felhasználói nevét valahányszor megnyitja az oldalt, és az egyszer már testre szabott beállítások várják a készletdiagram eszközben.
A funkcionalitási cookie-k működnek akkor is, amikor a felhasználó a kisegítő lehetőségeink előnyeit élvezi, mint amilyen például a nagyobb betűméret, illetve az oldal színének fekete-fehérre történő váltása olyan felhasználók számára, akik nagyobb kontrasztot igényelnek.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ COOKIE-K
Harmadik féltől származó cookie-kat használunk a fenti kategóriák szerint, illetve engedélyezzük ezek működését. Számos vállalathoz hasonlóan például mi is használjuk a Google analitika funkciót webhelyünk forgalmának nyomon követésére. Előfordulhat az is, hogy harmadik féltől származó cookie-kat használunk webhelyünk működőképességének javítására, illetve annak nyomon követésére, hogy a felhasználók betartják-e a feltételeinket, illetve a szerzői jogra vonatkozó szabályokat.

A COOKIE-K BLOKKOLÁSA
Amennyiben le szeretné tiltani a cookie-kat, akkor kövesse a böngészőjének beállításai között a cookie-k kezelésére vonatkozó utasításokat.
Emlékeztetjük arra, hogy a cookie-k letiltása befolyásolhatja a honlapunkkal kapcsolatos élményét.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
További részletek arra vonatkozóan, hogy a cégek hogyan használják a cookie-kat, a www.allaboutcookies.org. oldalon érhetők el.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Ha kérdése van ezzel a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: info@alpepc.hu, vagy írjon a következő címre:
6724 Szeged, Hétvezér u. 62.
A velünk való kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Tájékoztató szerint történik.

A COOKIE-K HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI
Előfordulhat, hogy ezt a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatót és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztatjuk. Ennek a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatónak és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak a módosításai akkor lépnek hatályba, amikor feltesszük a Szolgáltatás felületére (www.alpepc.hu) ennek a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatónak és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak a módosított változatát. Amennyiben Ön a Szolgáltatást ezen módosítások után használja, akkor elfogadja a módosított jelen cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatót és a módosított Általános Adatvédelmi Tájékoztatót is. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatás felkeresésekor rendszeresen tekintse át jelen cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatónkat és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat. Jelen cookie-k használatára vonatkozó tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2019. február 1.